ПП колено 45º
Достапни димензии:
φ32/45º
φ40/45º
φ50/45º
φ75/45º
φ110/45º
φ125/45º
φ160/45°