ПП коса рачва 45º
Достапни димензии:
φ32/φ32/45º
φ40/φ40/45º
φ50/φ50/45º
φ75/φ50/45º
φ75/φ75/45º
φ110/φ50/45º
φ110/φ75/45º
φ110/φ110/45º
φ125/110/45° φ125/125/45°
φ160/110/45° φ160/125/45° φ160/160/45°