ПП редуцир
Достапни димензии:
φ50/φ32
φ50/φ40
φ75/φ50
φ110/φ50
φ110/φ75
φ125/φ110
φ160/110° φ160/125°